თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

გაიანე სიმონია    gsimonia(at)gmail.com

თეიმურაზ სილაგაძე

8 77 73 64 81

39 10 30

39 26 13

სრული სია